💡 Svet Rasvete // Moderna Rasveta na JEDNOM mestu 💡

Shop

Politika privatnosti

Ovaj dokument određuje uslove poslovanja, odnosno kupovine proizvoda i usluga van prodajnih objekata RGB Light D.O.O., putem internet stranice i telefona (u daljem tekstu „Uslovi i odredbe“). Ovi Uslovi i odredbe propisuju i uslove i pravila koji se odnose na korišćenje internet stranica od strane Kupaca.

Na uslove prodaje na daljinu primenjuju se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o elektronskoj trgovini, Zakon o trgovini, Zakon o obligacionim odnosima, kao i ostali važeći propisi Republike Srbije.

Prihvatanjem ovih Uslova i odredbi prihvataju se i način vraćanja, odnosno zamene i vraćanja proizvoda prodatih od strane kompanije RGB Light D.O.O..

Ovu internet stranicu uređuje RGB Light D.O.O. Srbija d.o.o. Zrenjanin, sa sedištem u ulici Saveznička 3a, Zrenjanin, registrovano kod Agencije za privredne registre pod matičnim brojem: 20995327, PIB: 108416114 (u daljem tekstu: “RGB Light D.O.O.”), telefonski broj Kontakt centra: 065 472 42 10.

Kompanija RGB Light D.O.O. pruža interaktivnu uslugu na internet stranicama www.svetrasvete.com

RGB Light D.O.O. zadržava pravo izmene i/ili dopune ovih Uslova i odredaba u bilo kom trenutku. Kupac je dužan da proveri Uslove i odredbe u odgovarajućim poglavljima/odeljcima pre svake Narudžbine, jer se promene mogu dogoditi između poseta ili su posledice ažuriranja.

Nakon obavljene registracije odnosno kupovine na internet stranicama, Kupci/Registrovani korisnici izjavljuju da su pročitali i razumeli ove Uslove i odredbe, da su s njima upoznati i u potpunosti saglasni, te da pristaju na korišćenje internet stranica u skladu s njima. Pravo korišćenja internet stranica nije prenosivo na druga fizička ili pravna lica. Registrovani korisnik lično je odgovoran za zaštitu poverljivosti šifara (lozinki), na mestima gde one postoje.

Posetilac – lice koje koristi internet stranice www.svetrasvete.com, bez obzira da li je kupio proizvode ili usluge putem istih.

Registrovani korisnik – registrovani Posetilac internet stranica bez obzira na to da li obavlja kupovinu ili ne.

Kupac – kupac proizvoda ili usluga, tj. lice koje koristi usluge informacionog društva i koje kupi barem jedan proizvod ili uslugu putem www.svetrasvete.com internet prodavnice. Kupac je i lice koje proizvode ili usluge poručuje telefonom preko Kontakt centra.

Prodavac – RGB Light d.o.o. Beograd.

Narudžbina – obrazac koji popunjava Kupac u koji spada i onlajn/elektronski obrazac sledeći potrebne korake kako bi kupio proizvod(e), i/ili usluge koji se prodaju u www.svetrasvete.com internet prodavnici, kao što je navedeno u Uslovima i odredbama. U Narudžbinu spada i popunjavanje onlajn/elektronskog obrasca koji Kupac popunjava i šalje Prodavcu za svrhu kupovine proizvoda i usluga. Narudžbina se ostvaruje i telefonskim pozivom Kontakt centru Prodavca: 065 472 42 10, gde Kupac nabraja i tačno navodi željene proizvode i usluge kao i broj/količinu takvih proizvoda i usluga koje Narudžbinom zahteva i potvrđuje Narudžbinu na isti način

Usluge — dodatne usluge koje za kupce izvode spoljni pružaoci usluga, kao što su isporuka, montaža i slično, a s kojima kompanija RGB Light d.o.o. ima zaključen ugovor i usluge definisane prema cenovniku usluga

Ugovor – dvostrani ugovorni odnos između Kupca i Prodavca, u skladu sa ovim Uslovima i odredbama koje Kupac kupovinom robe i/ili usluga na daljinu izričito prihvata. Uslovi i odredbe smatraju se sastavnim delom Ugovora.

Uslužni centar za isporuku – lokacija van sedišta Prodavca na kojoj Kupci mogu preuzeti proizvode kupljene u www.svetrasvete.com internet prodavnici ili u prodavnicama RGB Light d.o.o. koristeći opciju „preuzimanje u radnji“

RGB Light se zalaže za očuvanje principa privatnosti u sakupljanju, korišćenju i zaštiti korisničkih informacija. U skladu sa ovim načelima RGB Light d.o.o:

– Dostavljaj obaveštenja korisnicima po ustaljenoj praksi;
– Omogućava izbor na koji način će se podaci koristiti u marketinške svrhe;
– Obezbeđuje mogućnost ažuriranja ili promene podataka;
– Ograničava dostupnost vaših informacija;
– Omogućava kontakt u vezi sa pitanjima koja su vezana za zaštitu privatnosti.

RGB Light d.o.o. visoko cene odnos koji ima sa svojim kupcima i odgovorno je posvećen upravljanju informacijama o korisnicima. Velika pažnja je usmerena ka čuvanju ličnih informacija, u skladu sa postojećim zakonima o privatnosti i u skladu sa internim standardima i praksi.

Polisa zaštite privatnosti RGB Light DOO

Ova polisa opisuje informacije i praksu u zaštiti privatnosti koja se primenjuje u maloprodajnim objektima RGB Light d.o.o., stranici www.svetrasvete.com i svim drugim lokacijama, prilikama i dešavanjima na kojima se prikupljaju informacije od strane RGB Light d.o.o. ili u njihovo ime. Kada nam prosledite Vaše lične informacije, pristajete na praksu korišćenja informacija na način na koji je to opisano u ovoj polisi.

Primenjivost ove polise ne važi na internet stranicama van domena svetrasvete.com i RGB Light d.o.o., a kojima se pristupa sa Svet Rasveta internet stranica putem veza ka drugim internet prezentacijama koje su u vlasništvu trećeg lica. Želimo da Vas podstaknemo da pročitate polise o zaštiti privatnosti ovih drugih internet stranica kako biste saznali na koji način oni sakupljaju, koriste, razmenjuju i obezbeđuju Vaše podatke.

Tipovi obaveštenja korisnicima:

– Oglasi;
– Newsletteri;
– Poštanska pisma;
– Katalozi;
– Telefonski pozivi.

Tipovi prikupljanih informacija

Informacije koje RGB Light DOO mogu prikupljati su:
– Vaše kontakt informacije (ime, prezime, poštanska i e-mail adresa, broj telefona)
– Informacije za naplatu i isporuku (adresa za isporuku)
– Informacije ličnog izbora (lista željenih proizvoda, komentari o ponuđenim proizvodima…)

Prikupljanje informacija

U toku kupovine ili tokom korišćenja naših servisa ili usluga, možemo Vam zatražiti Vaše lične informacije. To se može desiti u sledećim slučajevima:

– Prilikom online registracije korisničkog naloga;
– Pri kupovini proizvoda;
– Korišćenjem nekog servisa ili usluge;
– Pri dostavi;
– Učestvovanjem u nagradnim igrama, poklonima, anketama i istraživanjima;
– Uspostavljanjem kontakta preko internet stranica ili direktno u radnjama RGB Light d.o.o.;
– Učestvovanjem u drugim aktivnostima RGB Light d.o.o.

Korišćenje informacija

Prikupljene informacije se koriste u sledećim slučajevima:

– Popunjavanje formi u zahtevima za informacijama;
– Obezbeđivanje i pružanje korisničkih servisa;
– Organizacija i administracija nagradnih igara, poklona, anketa i istraživanja;
– Ponuda novih proizvoda i servisa;
– Poboljšanje efektivnosti naših internet stranica, marketinških aktivnosti, servisa i ponude;
– Sprovođenje istraživanja i analiza;
– Slanje informacija u marketinške svrhe;
– Obavljanje drugih poslovnih aktivnosti.

Prikupljanje informacije o drugim ili od drugih osoba

Ukoliko nam dostavite informaciju o drugim osobama ili ako druge osobe dostave informacije o Vama, iste će biti korišćene striktno u svrhe za koje su i dostavljene. Kao primer ovog tipa informacija možemo da navedemo adresu prijatelja na koju će biti dostavljena porudžbina.

Prosleđivanje ličnih informacija

RGB Light d.o.o. ne prodaje i ne iznajmljuje Vaše lične podatke trećim licima.

Lista želja 0
Otvori listu želja Nastavi kupovinu